Naše služby

Čo ponúkame…

Ponuka našich služieb

Príprava výroby

Spracujeme výrobnú dokumentáciu podľa projektu, prípadne spracujeme aj samotný návrh.
Pracujeme s programom SolidWork, AutoCad a AlphaCAM.

Zámočnícke práce

Vyrábame a montujeme rôzne zámočnícke výrobky na stavby, ako sú oceľové brány, dvere, okná, rebríky, plošiny, balkóny, schodištia, zábradlia a mnoho iných výrobkov.

Oceľové konštrukcie

Vyrábame rôzne výrobky a konštrukcie z ocele podľa vášho, alebo nášho návrhu.

Nerezové výrobky

Z nerezu vyrobíme a namontujeme výrobky podľa vašich požiadaviek.

Zabezpečíme vám

  • Nákup a dopravu materiálu
  • Delenie materiálu (pílenie, pálenie)
  • Ohýbanie, Zakružovanie
  • Opracovanie materiálu (frézovanie, sústruženie, vŕtanie, závitovanie)
  • Zváranie, montáž a povrchovú úpravu

Pozrite si našu prácu

Strojárska prvovýroba